Naar boven

Algemene voorwaarden

1. Recht op ruilen en teruggave

Je kunt alle artikelen die je hebt besteld op Intercity Online zonder opgaaf van redenen en binnen 14 werkdagen na ontvangst aan ons retourneren. De aankoop van artikelen wordt pas na afloop van deze 14 werkdagen definitief. Neem hierbij ook het bepaalde over het recht van teruggave onder punt 7 in acht.
Houd er wel rekening mee dat de geleverde artikelen in het geval van ruilen of teruggave uitsluitend ter controle - zoals dit ook in de winkel met het passen gebruikelijk is - mogen worden gebruikt en dat de artikelen met de originele etiketten en labels moeten worden teruggestuurd.
Indien waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn gebruikt, behouden wij ons het recht voor, hiervoor van u een redelijke vergoeding te eisen.

2. Levering / Verzendkosten

Bezorging via de post: je bestelling wordt thuis gebracht PostNL.
In de regel bedraagt de levertijd van een artikel 1-2 werkdagen*.
Voor bestellingen die per PostNL verstuurd worden betaal je voor bestellingen t/m €100,- slechts € 3,95 verzendkosten, voor bestellingen boven de €100,- zijn de verzendkosten gratis.
PostNL levert van maandag t/m zaterdag (uitgezonderd feestdagen). Let erop dat in drukke periodes de levering van de bestelling iets langer kan duren.

Afhalen in één van de Intercity Boutiques.
Je kunt er ook voor kiezen om je bestelling kosteloos af te halen in één van de boutiques. De levertijd van een bestelling bedraagt dan 1-3 werkdagen of 2-5 werkdagen bij duurzame bezorging(afhankelijk van de gekozen bezorgmethode). Voor het afhalen is geen minimum bedrag vereist.

3. Levering

Wij doen ons uiterste best om alle artikelen voldoende op voorraad te hebben.
Mocht je bestelling toch niet meer leverbaar zijn, zullen wij je zo spoedig mogelijk daarover inlichten.

4. Prijzen

De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW.

5. Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van Intercity tot het volledige factuurbedrag is voldaan.

6. Bescherming van persoonsgegevens & crediteuren

De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel
doorgegeven aan ondernemingen die met ons zijn gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren.
Intercity behoudt zich het recht voor om over verstrekte gegevens een analyse uit te voeren en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden. Over eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd. Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen.

7. Wettelijke informatie over het recht van teruggave

Recht van teruggave
Je kunt de ontvangen artikelen zonder opgaaf van reden binnen 14 werkdagen aan ons retourneren. Deze termijn van 14 werkdagen gaat in op het moment dat de artikelen zijn ontvangen. Je voldoet aan deze termijn door de artikelen tijdig aan ons te verzenden. De kosten en risico's van deze retourzending zijn voor je eigen rekening. De artikelen moeten worden retour gezonden naar:

Intercity Online
Mosselaan 71
1934 RA Egmond aan den Hoef
Indien je de volledige order aan ons retourneert ontvangt je de door je betaalde verzendkosten (voor de verzending van Intercityonline naar het afleveradres) op je rekening teruggestort. (€ 3,95)

Gevolgen van teruggave
Wij zullen na ontvangst van de artikelen voor terugbetaling zorgdragen. Bij waarde-vermindering van een artikel kunnen wij een schadevergoeding eisen, deze schadevergoeding zal worden ingehouden van het bedrag van de terugbetaling.
Dit geldt niet als de waardevermindering van een artikel uitsluitend is toe te schrijven aan het passen en controleren van het artikel zoals ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest.

Retourneren in één van de Intercity Boutiques 
Je kunt de ontvangen artikelen met bewijs van aankoop en zonder opgaaf van reden binnen 14 werkdagen aan ons retourneren.
Bij waardevermindering van een artikel kan het betreffende filiaal het artikel weigeren retour te nemen. Bij retourneren in één van de boutiques ontvang je een Intercity tegoedbon of wordt de Riverty factuur aangepast.
Deze tegoedbon kun je alleen besteden in één van de Intercity Boutiques.

Herroepingsrecht bij levering van producten

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8. Voorraad

Alle kleding is uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is of dat het is uitverkocht. Je wordt hiervan door ons z.s.m. op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Wij zullen in dit geval voor terugbetaling zorg dragen.
Mocht de levering langen duren dan 30 dagen heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden.

9. Garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing

10.Toepasselijk recht

Op deze internetsite en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

11.
Klantenkaart Intercity Boutiques

Indien je in het bezit bent van een klantenkaart van Intercity boutiques, willen wij je vragen je klantenpas nummer
tijdens het bestellen bij ''opmerkingen'' te vermelden. Wij zullen dan de punten op je pas bijschrijven.

12.
Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Intercity Pardoen B.V.
Handelend onder de naam: Intercity Online

Vestiging-& bezoekadres:
Mosselaan 71
1934 RA Egmond aan den Hoef
Telefoon: +31(0) 72 7600023 of whatsapp +31(0) 6 24756719
Emailadres: klantenservice@intercityonline.nl
Bereikbaarheid: maandag t/m zaterdag van 09.00 uur tot 17.30 uur

KVK nummer: 37053779
BTW nummer: NL810377809B01